';

Publieke dienstverlener zorg

"Samenwerken met meerdere externe internationale partijen was de uitdaging waar ik naar op zoek was”

Ron Deen - Solution Architect

Het geeft een goed gevoel om zo snel al van meerwaarde te zijn in de organisatie.

Bijna direct nadat ik bij Le Blanc Advies ben begonnen mocht ik van start als Solution Architect bij een mooie opdracht, die perfect bij me past door de vele uitdagingen. Namelijk een publieke dienstverlener die in opdracht van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, regelingen uitvoert.

Ik ben onderdeel van een team dat zorgt voor de regeling ‘Buitenland’, en daarbinnen specifiek voor het mogelijk maken van berichtenverkeer tussen zorgverzekeraars in Europees verband. Dit heeft te maken met het garanderen van sociale zekerheid voor mensen die zich binnen Europa in meerdere landen begeven, voor hun werk of voor een vakantie.

We realiseren op dit moment een portaal voor Nederlandse zorgverzekeraars om minder vaak voorkomende berichten makkelijker te kunnen afhandelen. Een dergelijk portaal moet voldoen aan de doelarchitectuur van de organisatie, waardoor ik veel met de eigen architecten van de organisatie moet overleggen over de oplossingen die we ontwerpen. Een doelarchitectuur is in sommige gevallen niet concreet genoeg om ontwikkelaars aan het werk te zetten. Aan mij de taak om dit in samenspraak met de architecten van de organisatie verder uit te werken.

Aan het begin van deze opdracht kwam ik terecht in een agile team dat al een jaar bijeen was. Als nieuwkomer keek ik nog met een frisse blik naar het geheel en kon daardoor een aantal verbeteringen in de werkwijze van het team bespreekbaar maken. Dit waren zowel organisatorische als software technische zaken. Aan de organisatorische kant heb ik ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor de realisatie van het portaal bij ons eigen agile team kwam te liggen, en niet versnipperd raakte over te veel teams. Ook heb ik een domeinmodel geïntroduceerd dat het mogelijk maakt de business taal van het domein waarin we werken te laten doordringen in de software die we bouwen. Het geeft een goed gevoel om zo snel al van meerwaarde te zijn in de organisatie.

Het is fijn dat Le Blanc Advies opdrachten uitzoekt die bij mij passen, maar waar nog wel echt een uitdaging in zit. In de huidige opdracht zit een groot deel van de uitdaging in het onderdeel zijn van een forse organisatie en in een project waarin wordt samengewerkt met meerdere externe (waaronder buitenlandse) partijen. Omdat je een schakel in het grotere geheel bent, moet je ook kennisnemen van de activiteiten buiten je eigen invloedsfeer. Daarnaast moet je bepaalde aspecten van de totale oplossing in gezamenlijkheid met de externe partijen bedenken. Het is dan erg belangrijk dat je goed weet welke alternatieven er zijn, wat daarvan de voordelen en de nadelen zijn, welke belangen de verschillende partijen hebben, en je eigen standpunten helder kunnen formuleren. Dat vergt soms dat je jezelf in korte tijd verdiept in onderwerpen die nieuw voor je zijn, maar wel je mening over wordt gevraagd. Voor mij is dat de uitdaging in mijn werk waar ik naar op zoek ben en waar Le Blanc Advies met dit prachtige project de juiste opdracht-fit heeft gevonden.

Werk aan uitdagende projecten