';

RailInfra gegevens diensten (RIGD)

“Ik let niet alleen op IT, maar kijk ook naar de processen en de mensen”

Arjaan Peree - Architect

Het is een van de leukste opdrachten uit mijn carrière.

Om treinen te laten rijden moet er een complete infrastructuur aanwezig zijn zoals sporen, wissels, bovenleidingen en seinen. Maar ook moet men weten waar de treinen zich bevinden en moeten er seinen op groen gezet worden om ze te kunnen laten rijden. Dit is allemaal de verantwoordelijkheid van ProRail. Om die taak zo goed mogelijk uit te voeren moeten ze exact weten hoe het spoor erbij ligt. Het bedrijfsonderdeel waar ik voor werk, RailInfra Gegevensdiensten (RIGD), levert de gegevens die daarvoor nodig zijn.

Ons belang is om ervoor te zorgen dat de gegevens op het juiste moment met de juiste kwaliteit beschikbaar zijn. Die gegevens komen nu binnen in de vorm van digitale CAD-tekeningen. RIGD heeft afgelopen jaren allerlei slimme software gemaakt om daaruit gegevens af te leiden, maar dat is een kostbaar en foutgevoelig proces.

Om die reden is er een transitie ingezet om geen tekeningen meer uit te wisselen, maar de onderliggende data. Deze transitie is groot en veelomvattend. Dat maakt het voor mij interessant en uitdagend. Het is een van de leukste opdrachten uit mijn carrière.

Mijn taak als architect in het geheel is om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen binnen onze afdeling, passen binnen het grotere plaatje van ProRail en op elkaar aansluiten. Ik let hierbij niet alleen op de IT, maar kijk ook of de processen aangepast moeten worden en of de mensen wel meegenomen worden. Dit is een veelzijdige en complexe opdracht waarbij ik al mijn vaardigheden als adviseur hard nodig heb. Ik maak daarbij dankbaar gebruik van de kennis opgedaan tijdens trainingen die ik gevolgd heb bij de Le Blanc Academy en de expertise van mijn collega’s.

Bekijk meer interessante cases

Welke verandering speelt er in of rondom jouw organisatie?

Neem contact op